اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 دلو , 1397

فراخوان کمک ۴۳۰ ملیون دالری از جامعه جهانی

کابل – باختر-26 جدی
دولت افغانستان واداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در یک فراخوان مشترک برای رسیدگی به اسیب دیدگان وتامین کمک بشری، ۴۳۰ ملیون دالراز جامعه جهانی مطالبه کردند.
مفسرآژانس باختر مینگارد :دولت افغانستان واداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در یک فراخوان مشترک،برای رسیدگی به اسیب دیدگان وتامین کمک های بشری در سال 2018 میلادی 430 میلون دالر را از جامعه جهانی  در خواست کرده اند.
داکترعبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی یاد اور شد که کشور هنوز درگیری جنگ است وتنها در جریان سال گذشته میلادی چهار صد هزار در کشور بیجا شده اند و هفت صد هزار نفر دیگر از مهاجرت بر گشته اند او گفت که بیجا شدگان وعودت کننده گان با مشکلات جدی مواجه اند وبدون کمک رسانی به قشر اسیب پذیر، شاید جان صد ها وهزاران کودک، طفل زن وکهن سال با خطر مرگ مواجه باشد.
دولت افغانستان واداره هماهنگی سازمان ملل متحد در حالی فراخوان کمک 430 ملیون دالری را از جامعه جهانی مطرح میکنند که افغانستان در سال گذشته میلادی باز هم شاهد ناامنی٬ گسترش جنگ، در حالات هم شاهد اتفاقات ناشی از خشکسالی وحوادث طبیعی دیگر بوده است ادامه چنین  یک وضیعت بر زندگی، اقتصاد ،صحت٬ روند اموزش وپرورش اثر گزار بوده و بسا از خانواده ها را متاثر ساخته است.
مشکل افغانستان تنها در وجود 400 هزار بیجا شده داخلی وهفت صدهزار عودت کننده خلاصه نمیشود. منابع رسمی داخلی وخارجی گفته اند که در افغانستان حدود نه ملیون نفر دیگر با مشکلات دوامدار اقتصادی وامنیتی مواجه اند که رسیدگی به انها نیز جز اولویت های دولت افغانستان میباشند.
منابع حکومتی ٬ اگاهان امور اقتصادی و فعالان جامعه مدنی میگویند اگر دولت افعانستان به مبلغ درخواست شده دسترسی پیدا کنند ظرفیت مبارزه با حوادث بلند خواهد رفت.
ضمنا آگاهان امور اقتصادی وفعالان جامعه مدنی تاکید بر این دارند که دولت افغانستان باید برنامه های جامع وشفاف داشته باشد وان را برای جامعه جهانی وکشور های کمک کننده توضیح دهند وباید جامعه جهانی را مطمین سازد که دلایل وعوامل ضایع شدن کمک های خارجی از میان برداشته شده و دولت افغانستان با اولویت بندی ومسولیت پذیری عمل میکند زیرا کشور های کمک کننده به نوبه خود تاکید بر ان دارند که پروژه های شفاف وموثر را تمویل میکنند این دیگاه در گفته های سفیر المان واضح بیان شده است پس لازمی است که حکومت افغانستان ونهاد های کمک رسان شفافیت ودقت را محور کار شان داشته وعمل نمایند
تحلیل سیاسی

مشاهده در منبع اصلی