اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 30 دلو , 1397

رییس مجلس نمایندگان در دیدار با هیأت شورای امنیت: پاکستان عامل ناامنی در افغانستان است

مشاهده در منبع اصلی