اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

بازداشت پانزده تن به اتهام عضویت درگروه طالبان

شهرپارون 24 جدی باختر
درحالیکه عملیات ضد هراس افگنی دربخش هایی ازولایت نورستان ادامه دارد ، مقامات نظامی ازبازداشت پانزده تن به اتهام عضویت درگروه طالبان خبرمی دهند.
این افراد جنگ افزار به دست دیشب هنگامی که مشغول فعالیت های هراس افگنی بودند ، بازداشت شدند.
عملیات نظامی ضد هراس افگنی از سه روز به این سو در بخش هایی از ولسوالی های نورگرام و دوآب نورستان با اشتراک صدها نظامی اردو و پولیس آغازشده است و کماکان ادامه دارد.
ازآغازاین عملیات تاکنون هراس افگنان وابسته به گروه طالبان تلفات سنگینی دیده اند.
ازسویی هم نظامیان درجریان این عملیات ضد هراس افگنی ، ده ها روستا را از وجود هراس افگنان پاکسازی کرده اند.
مقامات نظامی درشرق کشورمی گویند که تا پاکسازی کامل ولسوالی های نورگرام و دو آب نورستان از وجود هراس افگنان وبازگشت امنیت به باشنده های این محل ها ، عملیات نظامی ادامه خواهد داشت.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی