اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

دزدانی که راه اشتباه رفتند

شهرهرات 24 جدی باختر
دزدان نابلد  درهرات به کاهدان زدند.
دودزد مسلح که مبایل یک کارمند امنیت ملی را سرقت نموده بودند دردرگیری بااین کارمند پرتلاش وشجاع زخمی شدند.
دو دزد مسلح دیروزسد راه یک کارمند امنیت ملی درجاده بهزاد واقع ناحیه پنجم شهر هرات شدند و یک سیت مبایل این کارمند را سرقت نمودند.
این کارمند دزدان مسلح را تعقیب کرد ودرجاده شصت وچهارمتره باآنان درگیر شد که درنتیجه درگیری  هردو دزد زخمی وبازداشت شدند وغرض درمان به شفاخانه انتقال یافتند.
یک مقام امنیتی ولایت هرات دزدان را عبدالصبور بیست وسه  ساله ومهران هژده ساله اعلام کرد.ختم/سیدحبیب

مشاهده در منبع اصلی