اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 28 جوزا , 1397

کشته شدن 9 هراس افگن درزابل

شهرقلات 24 جدی باختر
9 هراس افگن دردرگیری با نظامیان درولایت زابل امروزکشته شدند.
این هراس افگنان هنگامی که مشغول فعالیت های هراس افگنانه بودند ، آماج یک حمله  نظامیان قرارگرفتند.
یک مقام امنیتی ولایت زابل به آژانس باخترگفت که دراین حمله سربازان اردوی ملی ، 9 هراس افگن کشته شدند.
اوگفت  این هراس افگنان ، مشغول فعالیت های هراس افگنی بودند که آماج قرارگرفتند.
گفته می شود که دراین درگیری به سربازان و روستا نشینان آسیب نرسیده است.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی