اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 12 جوزا , 1397

کمک به صدها خانواده نیازمند درننگرهار

شهرجلال آباد 24 قوس باختر
برای صدها خانواده نیازمند درولایت ننگرهار مواد غذایی کمک صورت گرفت.
این خانواده ها جنگ زده های محلی ، فقیر وبازگشت کننده ازپاکستان اند.
غلام حیدرفقیرزی رییس امورمهاجراین و عودت کننده گان ولایت ننگرهار به آژانس خبری باخترگفت که دراین دوربرای بیش از چهار صد خانواده نیازمند کمک صورت گرفته است.
اوگفت این کمک ها که شامل ، آرد ، روغن ، دال و نمک بود ، ازسوی سازمان غذایی جهان تهیه دیده شده بود.
گفته می شود روند کمک به خانواده های نیازمند درننگرهار ، همچنان ادامه دارد.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی