اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 27 سرطان , 1397

پولیسی در هرات نیست

چرا حقیقت را نمی گویید بجای توصیف از قوماندان امنیه که متاسفانه در طی یک هفته شش نفر کشته می شوند و در طی یک ماه ۴۰ نفر مرمی خوردگی داریم آنهم توسط مرمی تفنگ افراد تفنگ بدست غیر مسوول!

جناب قوماندان صاحب محترم چی جوابی دارند!
رییس شورای ولایتی می گوید در موضوع ترور ها آمریت های حوزه ها دست دارند و این چی معنی می دهد.؟!

از ساعت ۱۱ شب به شکل نمونه هم که شده پولیسی یافت نخواهد شد درسطح شهر !
بعضی حوزه ها عینا با آنکه می بینند که مواد فروخته می شود سهل انگاری می کنند چون حق می گرند (ریس مواد مخدر).

موتر های ویشی یکی از مشکلات که هر کاری بخواهند می کنند البته تعدادی.
از دروازه های ورودی شهر مثل میر داوود آقا، اسلام قلعه و غیره به لک ها دالر جمع می شود چرا خاموش هستید! چون مفاد پردسودی دارد تا وزارت شاید تقسیم شود!

قلییان فروش ها گفته شد بسته می شود چرا هنوز آزاد به فروش می رسد که ستون فقرات یک کشور را هر روز موریانه وار می خورد!
موجودیت سلاح نزد افراد غیر مسوول در داخل همین شهر با موترهای پلت دبی به چی معنی است؟!
چپن اندازان که قهرمان سازی می کنند هفته دوبار بخاطر خوش خدمتی به قوماندان و غیره چهار تا ادمک را جمع می کنند و قران می دهند و معاش می دهند و بعد از یک هفته باز به کوه بلند می شوند به چی معنی است؟
اصلا چک پوند امنیتی در این شهر اگر هست چرا نزدیک به ۱۹ تن تیزاب کشف شده در حالیکه می خواسته از این شهر هم انتقال شود و چطور داخل این شهر شده است؟

مشکلات و حرام خوری های پاسپورت هنوز بر سر جایش به قوت خود باقی است. اصلا همین قهرمان ملی شما (قوماندان صاحب شهر علم و فرهنگ) روزانه ده ها مبایل مردم از سر دست شان دزدی می شود و پولیس هم می بینه چی می کنه پولیس؟!

و در اخیر خیلی گپ ها دیگری هم دارم که نمی گم که بخدا بد است و وزارت داخله شما هم که از جمله فاسدترین وزارتخانه ها بشمار می رود.!!.

کبیر سیار روزنامه نگار

مشاهده در منبع اصلی