اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 جوزا , 1397

فرصت طلايی جنرال دوستم

وخامت مناسبات غنی با عطامحمد نور يک فرصت برای جنرال دوستم است تا کاری را انجام دهد که عطامحمد نور در چند سال گذشته چندين بار انجام داده و از آن استفاده خوب سياسي به نفع خويش کرده است. به ياد دارم در زمان حکومت حامد کرزي وقتي جنرال دوستم کرزي را هشدار داد عطامحمد نور به عجله حمايت خويش را از کرزي و حکومت مرکزي اعلان و گفته بود در شمال افغانستان به کسي اجازه نخواهد داد تا خلاف حکومت مرکزي اقدام نمايد.

اين اعلان حمايت باعث شد تا کرزي در محاسبه ي خويش در آن زمان مخالفت جنرال دوستم را با عطامحمد نور خنثی سازد و کرزي از عطامحمد نور به عنوان يک قدرت سياسي در مقابل دوستم تا اخير حکومت اش استفاده کرد و هيچگاه نخواست تا نور را از بلخ کنار زند. در حکومت غني هم با وخامت مناسبات جنرال دوستم با ارگ عطامحمد نور از اين درز استفاده خوب کرد و غني هم تجارب کرزي را تکرار و دشمني دوستم را با مناسبات نيک با نور خنثی ساخت و کار بجايی رسيد که در سفرهاي شمال نور بجاي دوستم (معاون اول) در کنار غني بود.

حالا که مناسبات نور به ارگ تيره شده کليد طلايی به دست جنرال دوستم است تا چگونه از فرصت داشتن اين کلید طلایی برای موفقیت و کامیابی حزب خويش استفاده مي کند. اگر دوستم اکنون در کنار ارگ آيد امتيازات را که ارگ بايد به جمعيت دهد به سادگی از جنبش خواهدبود. جنبش بايد بداند که با ایتلاف نجات نمي توانند امتيازهاي لازم را به دست آورد چون عطا محمد نور زماني به ترکيه رفته و دست دوستي با دوستم داده بود که دروازه ارگ و سپيدار به رويش به بسته بود. در سياست دشمني و دوستي دايمي وجود نداشته و زمانيکه منافع در خطر باشد باز نور حتی عبدالله را نيز دشنام داده مي تواند دشنام که دوستم را در گذشته ها چندين بار داده بود.

جنبش يکبار به خواست هاي تازه جمعيت (نور) نظر اندازد باز خواهد ديد که در اين خواست ‌ها از حکومت به شمول تمدید وظیفه عطامحمدنور بحیث والی بلخ ارايه گزارش جنازه ايزديار و توافقنامه جمعيت يک کلمه هم در مورد جنبش، دوستم و ایتلاف نجات نوشته نيست پس منافع آفتابي است و دوستم بايد در پي منافع خويش باشد چون در ختم نماز هرکس دعا مي کند که اول خودم باز پدر و مادرم را خداوند مغفرت نمايد و از کسي نشنيده ام که گفته باشد خداوند دشمنان سابقم را مغفرت کند.

لطیف ضحاک

مشاهده در منبع اصلی