اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 12 جوزا , 1397

شهر کابل با یکی از شهرهای امریکا “خواهر خوانده” میشود

مشاهده در منبع اصلی