اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 6 حمل , 1397

شهر کابل با یکی از شهرهای امریکا “خواهر خوانده” میشود

(Visited 5 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی