اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 12 جوزا , 1397

صالح: دولت به خود و مردم توهین می کند

سید حامد گیلانی گفته است که او با طرفداری علنی از پاکستان یعنی طرفداری از قتل عام مردم ما از کسی نمی ترسد. او راست گفته است اگر او می دانست که اراده قوی بخاطر مهار و نابود سازی ستون پنجم در حکومت وجود دارد هرگز چنین بی باک و بی هراس بر خون قربانیان و معلولیت فرزندان این خاک توهین نمی کرد.

گیلانی در اظهار نظرهای خویش بیشتر مانند آمر یک مفرزه اطلاعاتی پاکستان عمل می کند اما واکنش دولت در برابر حرف های او نشان دهنده ی نهایت بیچارگی و سردرگمی را نشان می دهد.

دولت گفته است که این حرف ها بی خبری گیلانی را نشان می دهد. نخیر. صد نخیر. شما به خود و به مردم توهین می کنید. او خوب اطلاع دارد و بیشتر از شما اطلاع دارد. او از گسست های درون شما، سیاست تضرع شما، تخیل های شما، توهم شما و امیدهای کاذب شما برای معامله بزرگ با دشمن آگاه است و از همین رو از شما هیچ نمی هراسد و در روز روشن به رویتان پرخاش می کند و بعد می رود دنبال چانه زنی برای گرفتن امتیاز بیشتر از پاکستان.

حکومت مدت ها است که این چنین داستان ها را دست کم و نادیده می گیرد و امید می برند که فراموش شود. تا آنجا که من معلومات دارم این فضا تاثیر مستقیم بر وضعیت نیروهای مسلح کشور گذاشته است و ابهام در اهداف و سیاست صفوف آنها را گسسته و سطح جذب را به حداقل پایین آورده است. از یکسو مهره های نفوذی و اطلاعاتی فضا را مدروک می سازند، از سوی دیگر تروریستان بدون عذرخواهی عفو می گردند، طرف دیگر تنش قومی هر روز بیشتر شعله ور می شود، جای دیگر علنی حاکمیت سیاسی و دولتی منقسم شده است، یکی از مشهور ترین جاسوسان پاکستان معاون مقرر میشود …… این دموکراسی نیست به هیچ صورت دموکراسی نیست.

دموکراسی معنی هرج و مرج و فروپاشی آشکار را نمی گویند. من یقین دارم این تبصره کوتاه مرا آنهایی که وظیفه دارند دنبال خرده جاسوسان بگردند نیز می خوانند. پس از مطالعه این تبصره چه فکر خواهند کرد که دنبال چه می گردند و چرا می گردند و چرا باید بگردند و یا اینکه اگر دنبال خرده جاسوس اند بهتر است دریافت های خود را با خود حفظ کنند یا با حلقه های وطن پرست بیرون نظام در میان بگذارند یعنی این فضا زمینه ساز کنشگران غیر دولتی و پوسیدن نهادها است که به هیچ صورت به نفع افغانستان نیست. اقدام کنید و آبرویتان را بیشتر نریزید.

امرالله صالح

مشاهده در منبع اصلی