اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 12 جوزا , 1397

یک سرباز در غور، پنج همکارش را به گلوله بست

مشاهده در منبع اصلی