اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 2 دلو , 1396

یک سرباز در غور، پنج همکارش را به گلوله بست

(Visited 4 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی