اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 30 دلو , 1397

آیا دوستم از پشت به جنرالان شمال خنجر خواهد زد؟

به نظر می رسد بازی های سیاسی و قومی افغانستان در حال حاضر با روز های اخیر حکومت نجیب شباهت پیدا می کند. در آن وقت توطیه نجیب الله که می خواست شرایط را برای انتقال قدرت برای حکمتیار از طریق حذف و سر کوب جنرالان شمال آماده بسازد با مقاومت بی سابقه جنرالان شمال مواجه شد. نجیب می خواست که جنرالان شمال را توسط باند خود جمعه اسک و رسول بی خدا دست بسته به کابل آورده به دار بکشد اما ناکام شد سپس نجیب راه دلجویی و سازش را در پیش گرفت و با فرستادن هیات های میانجی از دوستان نزدیک آنها می خواست که بدین ترتیب آنها را راضی ساخته جهت مذاکره به کابل بیاورند و مثل نادر خان به دار آویزان کند اما این ترفند هم شکست خورد دوستان راستین جنرالان شمال در حزب وطن به آنها پیغام فرستادند که فریب نجیب را نخورند در نتیجه جنرالان شمال عزم خود را جزم کردند و حتی مجالی برای فرار نجیب و انتقال قدرت به حکمتیار و پاکستان ندادند. از آن به بعد جنرال دوستم بحیث شاه ساز و یکی از معادلات قدرت تبدیل شد.

در حال حاضر رهبری قیام جنرالان شمال را جنرال عطا محمد نور والی بلخ بدوش دارد و جنرال دوستم در تبعید به سر می برد. تا حال تمام تلاش های ارگ کابل در نقش جای پای نجیب الله نسبت به شمال شکست خورده است. با گذشت هر روز موج بزرگی از سراسر کشور در کنار والی بلخ و جنرالان شمال قرار می گیرند. افزون بر آن از هرات تا قندهار و از ننگرهار تا پکتیا نارضایتی ها علیه ارگ به اوج رسیده است. تنها کسی که در کنار اشرف غنی باقی مانده گلبدین همان گرگ پیر بی دندان که شب و روز زوزه قدرت می کشد است ولی کسی او را تحویل نمی گیرد. افزون بر آن داکتر عبدالله که نقش "بز شادگل" را بازی می کند عملا در زیر بار "صبر استراتژیک" خود از صحنه سیاست به حاشیه رانده شده است.

اشرف غنی را امروز همان کسانی مشورت می دهند که داکتر نجیب را به چوبه دار فرستادند. همان سلیمان لایق، همان منو کی منگل، همان کبیر رنجبر، همان حنیف اتمر، همان حکمتیار و همان جنرال تنی و ده ها سیاست بازان ناکام دیروزی. در حال حاضر روی تصادفی نیست که برای شکست قیام جنرالان شمال اشرف غنی دست به دامان جنرال دوستم در ترکیه دراز کرده است. ارگ به دامان همان دوستمی دست کمک دراز کرده که چند بار تلاش کرد او را ترور کند ولی موفق نشد و با ذلت و تحقیر به ترکیه تبعید کرد و حتی مانع نشست هواپیمای او در فرودگاه بلخ شد. چه چیز تغییر کرده که تمامیت خواهان ارگ نزدیکان جنرال دوستم را که بارها از پشت به وی خنجر زدند و در خدمت حنیف اتمر قرار دارند نزد جنرال به ترکیه فرستاده اند؟

واقعیت این است که دیروز جنرال دوستم را از چوبه دار نجیب الله یک تعداد رهبران حزب وقت از جمله فقید ببرک کارمل، محمود بریالی، سید اکرام پیگیر، فرید احمد مزدک، نجم الدین کاویانی ، جنرال نبی عظیمی، برادران جنرال علومی و ده ها شخصیت مطرح وقت نجات دادند و توطیه نجیب را خنثی ساختند اما امروز جنرال دوستم را از ترفند اشرف غنی هم کیش نجیب الله کی بیدار خواهد ساخت؟ آیا ترکیه حامی دوستم در معامله با ارگ و گلبدین دوستم را وادار به سازش با ارگ خواهند ساخت؟

هارون امیرزاده

مشاهده در منبع اصلی