اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 6 حمل , 1397

یک نشست صلح چهارجانبه برای صلح افغانستان در ترکیه برگذار شده است

منابع مختلف می گویند که روز گذشته نشست چهارجانبه در مورد صلح افغانستان در شهر استانبول ترکيه آغاز شده است. يکى از اشتراک کنندگان اين نشست به رسانه ها گفته که اين نشست آغاز و تا سه روز دیگر ادامه خواهد داشت.

(Visited 5 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی