اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 28 جوزا , 1397

مذاکرات ميان جمعیت اسلامی و ارگ بی نتيجه پایان یافت

خواست های جمعیت كه روي ميز ارگ گذاشته شده اند:

1- تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی طبق موافقتنامه حکومت وحدت ملی و ماده 150 قانون اساسی با توافق جمعیت اسلامی و متحدین این حزب.

2- تعدیل قانون انتخابات و دادن سهم به احزاب سیاسی در پارلمان قبل از انتخابات 1397.

3- گزینش دوباره اعضای کمیسیون های انتخاباتی.

4- برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ها در 1397.

5- برگزاری لوی جرگه (مجلس بزرگان) تعدیل قانون اساسی بعد از انتخابات دوره هفدهم شورای ملی و قبل از انتخابات آینده ریاست جمهوری.

6- توزیع شناسنامه های تابعیت مطابق قانون شماره 5379 ثبت احوال نفوس مورخ 10 قوس 1393.

7- تفویض سهم جمعیت اسلامی طبق موافقتنامه حکومت وحدت ملی.

8- تمدید وظیفه والی بلخ تا زمان تطبیق این موافقتنامه.

9- نظارت سفیر آمریکا و نماینده سازمان ملل بر تطبیق این موافقتنامه.

10- تاسیس شورای رهبران احزاب و جریان های سیاسی.

11- تعیین یک کمیسیون مشترک از سوی حکومت وحدت ملی و جمعیت اسلامی برای تطبیق مواد این موافقتنامه طبق یک جدول.

12- ارایه گزارش روشن در مورد حادثه مراسم جنازه سالم ایزدیار.

فهیم فطرت

مشاهده در منبع اصلی