اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 12 جوزا , 1397

فراگیرشدن مباحث هویتی- قومی در افغانستان

افغانستان که دست‎کم از دو صد سال بدین‌سو با منازعات قبیله‎یی، قومی و تباری دست‎وپنجه نرم کرده، در روزهای پسین بیشتر از هر زمانی، شاهد

مشاهده در منبع اصلی