اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 29 حوت , 1396

فراگیرشدن مباحث هویتی- قومی در افغانستان

افغانستان که دست‎کم از دو صد سال بدین‌سو با منازعات قبیله‎یی، قومی و تباری دست‎وپنجه نرم کرده، در روزهای پسین بیشتر از هر زمانی، شاهد

(Visited 5 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی