اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 2 دلو , 1396

مجلس افغانستان: بودجۀ ملی افغانستان به‌گونۀ سیستماتیک و وحشتاک چپاول می‌شود

در پی افزایش کم‌سابقۀ بهای دالر در بازراهای افغانستان، نمایندگان مجلس از حکومت انتقاد کرده می‌گویند که حکومت سالانه صدها ملیون دالر از بابت خریداری برق وارداتی

(Visited 4 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی