اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 12 جوزا , 1397

بستۀ پیشنهادی جمعیت، مذاکرات بر سر ولایت بلخ را به بن‎بست کشید

بستۀ پیشنهادی جمعیت اسلامی افغانستان، گفت‌وگوها در پیوند به سرنوشت ولایت بلخ را به بن‌بست کشیده است.

مشاهده در منبع اصلی