اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 جوزا , 1397

برگزاری نشست صلح با طالبان در استانبول

مشاهده در منبع اصلی