اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 22 جوزا , 1397

معرفی والی جدید بلخ در یک پایگاه نظامی!

به گزارش افغان تلکس به نقل از منابع حکومتی، تصمیم دولت برای معرفی انجنیر محمد داوود من‌حیث والی جدید بلخ برگشت‌ناپذیر است و وی به…

مشاهده در منبع اصلی