اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 2 دلو , 1396

معرفی والی جدید بلخ در یک پایگاه نظامی!

به گزارش افغان تلکس به نقل از منابع حکومتی، تصمیم دولت برای معرفی انجنیر محمد داوود من‌حیث والی جدید بلخ برگشت‌ناپذیر است و وی به…

(Visited 5 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی