اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

به خانواده های بیجا شده در جوزجان کمک صورت گرفت

شبر غان  باختر  23جدی
دوصد خانواده بیجا شده داخلی  امروز در جوزجان کمک دریافت کردند.
سید فیض الله سادات رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت جوزجان به آژانس باختر گفت: این کمک ها که شامل مواد غذایی میباشد از سوی یک تاجر ملی افغان مقیم در ایالات متحده امریکا به دسترس این اداره قرار گرفته بود.
منبع افزود: برای هر خانواده یک بوری آرد پنجاه کیلویی  و یک  قطی روغن پنج کیلویی توزیع شد.
وی علاوه کرد، درحال حاضر هفت هزار خانواده بیجا شده از اثر جنگ ها از ولایات فاریاب ، سرپل و جوزجان  در مرکز آن  ولایت مسکن گزین  میباشند ودر وضغیت بد معیشتی زندگی میکنند.
منبع از سایر موسسات امداد رسان و تجار ملی خواست تا با خانواده های بیجا شده ئر این فصل سرد کمک نمایند. لیلما 

مشاهده در منبع اصلی