اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 جوزا , 1397

کار ساخت یک پل در ولسوالی کلکان تکمیل شد

کابل باختر 23 جدی
وزارت احیاوانکشاف دهات به منظورکاهش مشکلات باشنده گان ولسوالی کلکان ولایت کابل ، امروز کارساخت یک پل را درآنولسوالی  تکمیل و کارساخت یک سرک را آغازکرد.
حبیب بهزاد مسول اطلاعات وزارت احیاوانکشاف دهات به آژانس باختر گفت که وزارت احیاوانکشاف دهات ازطریق برنامه های ملی را ه سازی روستایی ، آّبرسانی و انسجام ساحه ای کاراعمار یک سرک را به درازی 6.5 کیلومتردرولسوالی کلکان تکمیل و همزمان کارساخت یک پل آهنکانکریتی را به درازی 12.5 متردرآنولسوالی آغازکرد.
وی گفت با تکمیل کار این پروژه ها مشکلات رفت و آمد بیشتراز ده هزارخانواده کاهش خواهد یافت.
موصوف افزود،  وزارت احیا و انکشاف دهات درنظر دارد ، کار احیای کاریز یک‌هزار و ۳۰۰ متریِ را در قریه‌  دره‌آقا ولسوالی کلکان  آغازنماید.فهیم

مشاهده در منبع اصلی