اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 جوزا , 1397

35 جوان با معین امور جوانان تقدیر شدند

23 جدی کابل باختر
داکتر کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ با جوانان اشتراک کننده درکنفرانس صلح  امروز در محفلی از سوی اعضای شورای اجتماعی اهالی ناحیه هفتم شهر کابل تقدیر شد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این محفل که به منظور تقدیر از جوانان شرکت کننده در کنفرانس بین المللی که در هند زیر نام "جوانان برای صلح" برگزار شد، از داکترکمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات نیز بخاطر ایجاد سهولت برای جوانان اشتراک کننده دراین کنفرانس تقدیر شد.
کنفرانس بین المللی جوانان برای صلح چندی قبل به منظورتعیین راهکار تامین صلح در افغانستان، منطقه و جهان از سوی معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، بخش جوانان سازمان ملل متحد و بنیاد جوانان برای سه روز در دهلی با حضور نماینده های جوانان هفتاد کشور جهان برگزار شد و در آن  روی پیامدهای ناگوار و نتایج بد جنگ، چگونگی راهکار تامین صلح در افغانستان، منطقه و جهان صحبت شد.
در پایان این محفل به 35 جوان برتر افغان اشتراک کننده در کنفرانس بین المللی جوانان برای صلح نیز از سوی رئیس و اعضای شورای اجتماعی اهالی ناحیه هفتم شهر کابل تقدیر نامه اهدا شد. نثار ایثار

مشاهده در منبع اصلی