اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 8 جوزا , 1397

پیشبینی وضع هوای برخی از ساحات کشور

کابل باختر/23 /جدی
اداره هواشناسی وضع جوی بعضی از مناطق کشور را در 24 ساعت آینده بر اساس سانتی گرید چنین گزارش داده است.
کابل، هوا، آفتابی بلندترین درجه حرارت(13) پاینترین(5-)
سالنگ شمالی، آفتابی بلندترین درجه حرارت(7-) پاینترین(13-)
سالنگ جنوبی، آفتابی بلندترین درجه حرارت(7-) پاینترین(15-)
قندهار، آفتابی بلندترین درجه حرارت(15) پاینترین(3-)
بامیان ، آفتابی بلندترین درجه حرارت(6) پاینترین(12-)
هرات، ابر  بلندترین درجه حرارت(9) پاینترین(4-)
فراه، ابر درجه حرارت(16) پاینترین(1)
مزار شریف، آفتابی درجه حرارت(9) پاینترین(5-)
کندز، ابر  بلندترین درجه حرارت(10) پاینترین(0)
جلال آباد، آفتابی بلندترین درجه حرارت(20) پاینترین(3)
غزنی، آفتابی بلندترین درجه حرارت(10) پاینترین(6-)
لشکرگاه، آفتابی درجه حرارت(17) پاینترین(5-)
خوست، آفتابی بلندترین درجه حرارت(6) پاینترین(3)
جبل السراج، آفتابی  درجه حرارت(12) پاینترین(3-)
میمنه، ابر بلندترین درجه حرارت(9) پاینترین(0)
تالقان، ابر بلندترین درجه حرارت(8) پاینترین(1-)
فیض آباد، ابر بلندترین درجه حرارت(12) پاینترین(4-)
لوگر، آفتابی بلندترین درجه حرارت(12) پاینترین(7-)
قلعه نو، آفتابی بلندترین درجه حرارت(8) پاینترین(4-)
فیروز کوه ، آفتابی بلندترین درجه حرارت(3) پائینترین(10-)
شبرغان ، آفتابی بلندترین درجه حرارت(12) پاینترین(1-)
طلوع آفتاب ساعت(7)  و غروب آن(5) و (5) دقیقه. ختم/فرشته ذهاب

مشاهده در منبع اصلی