اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 10 جوزا , 1397

مردم به کاوش های خود سرانه در محلات تاریخی سمنگان می پردازند

ایبک  باختر 23 جدی
دهها باشنده چندین قریه شهر ایبک به هدف  پیدا کردن آثار تاریخی درمحلات ایماقیه مصروف  کاوش و کندن کاری هستند .
ایماقیه محلی است که انسان هاچندین هزار سال قبل در آن محل زندگی داشتند.
یک باشنده  قریه تایخونک ایبک مرکز سمنگان به آژانس باختر گفت  که از چندین روز به این سو ده ها باشنده قریه های تایخونک، منقوطن،  اخته خانه ، شیر گیار و شمه شهر ایبک مصروف  کند نگاری قبر ستان اند واشیایی مثل مهره، زیورات، سفال و غیره را از  این محلات به دست آورده اند .
وی گفت  در هفته قبل  یکتن آنان که مصروف کندنکاری در یک سمچ بود  در نتیجه فرو ریختن سقف جان باخت .
محمد امین غزیزی مدیر حفظ  میراث های فرهنگی  ریاست اطلاعات وفرهنگ  سمنگان  گفت که پیشنهادی از سوی این ریاست  به والی فرستاده شده است  و هیتی بشمول نماینده گان قو مندانی امنیه ، ریاست امنیت ملی و ده تن از نیرو های امنیتی به محل توظیف شد تا محل را از نز دیک بررسی واز کندنکاری و کاوش های  خود سر  جلو گیری نمایند .
سمنگان ازجمله ولایات باستانی و تاریخی است که مشهور  ترین آثار تاریخی آن استوپه سنگی ، تخت رستم ، کوکجر ، کافر قلعه، هزار سم ، رباطک ، تخت چنگیز و قره کمر میباشد . لیلما

مشاهده در منبع اصلی