اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 10 جوزا , 1397

پوهاند محمد رسول باوری : مشکلات ریاست اطلاعات وفرهنگ خوست بررسی میشود

کابل باختر 23 جدی
پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز دردیدار بامعاون شورای ولایتی خوست گفت ، مشکلات ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت خوست بررسی میشود.
به گزارش آژانس باختر، درآغازاین دیدارمحمد قدیم افغان معاون شورای ولایتی خوست مختحصرپیرامون مشکلات که در ریاست اطلاعات وفرهنگ آن ولایت وجود دارد صحبت کرد.
سپس سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت که بررسی مشکلات ریاست اطلاعات وفرهنگ خوست دراولویت قراردارد و این موضوع بررسی میشود.
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ همچنان همکاری شورای ولایتی خوست را درنیل به این هدف موثردانست. علم

مشاهده در منبع اصلی