اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 23 سرطان , 1397

کمیته گزینش زیر ذره بین افکار عمومی قرار دارد

عبدالقادر زازی وطندوست بارها در رسانه ها به نفرت پراکنی قومی پرداخته و چهره واقعی خودش را نمایان کرده است ایشان یک فاشیست به تمام معنا و یک متعصب تمام قد است. حال ممکن است از طریق کمیته گزینش به ارگ معرفی شود تا بحیث کمیشنر در کمیسیون انتخابات مقرر گردد و احتمال اینکه رییس جمهور هم او را برگزیند بسیار بالا است.

ایشان که به شدت به مرض افکار استبدادی، نژاد پرستی و انحصار طلبی مبتلا است به هیچ وجه صلاحیت عضویت در رهبری کمیسیون انتخابات را ندارد. بعید نیست تا موضوع رفتن او به سوی کمیسیون انتخابات، یک برنامه مهندسی شده باشد برای مهندسی انتخابات های آینده. کمیته گزینش باید بداند که زیر ذره بین افکار عمومی قرار دارد!

سلمانعلی ارزگانی

مشاهده در منبع اصلی