اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 6 جوزا , 1397

پیامدهای آزادی زندانیان حزب اسلامی

دولت افغانستان ۷۵ عضو زندانی حزب اسلامی شاخه حکمتیار را که از طرف دادگاه محکوم به زندان تا ۲۰ سال بودند، آزاد کرده است. این افراد که براساس توافقنامه آشتی میان دولت و حزب اسلامی آزاد شدهاند، به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی از طرف…

مشاهده در منبع اصلی