اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 12 جوزا , 1397

معرفی سه نامزد عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات

کمیتۀ گزینش فهرست اسامی سه نفر را جهت کسب یک کرسی خالی در کمیسیون مستقل انتخابات به محمداشرف غنی، رئیس جمهور سپرد.

مشاهده در منبع اصلی