اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 24 جوزا , 1397

قومندان امنیه بلخ از موجودیت افراد مسلح غیر مسوول در مزارشریف نگرانی کرد

مزارشریف 22 جدی باختر
قومندان امیه بلخ کارکرد پولیس مبارزه بامواد مخدر آن ولایت را مورد ستایش قرار داد.
به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر، جنرال سید کمال سادات، فعالیت های پولیس مبارزه با مواد مخدر را مورد ستایش قرار داد و بر تعهد، صداقت و مسلکی شدن پولیس تاکید نمود و گفت که درحال حاضر تنها بیست درصد پولیس مبارزه با مواد مخدر در بلخ مسلکی میباشند.
وی افزود که درسال روان بیش از ششصد کیلوگرام مواد مخدر و مشروبات الکولی کشف و در پیوند به آن شصت و نه نفر بازداشت شده اند.
قومندان امنیه بلخ از موجودیت قرارگاه های نظامی افراد مسلح غیر مسوول در داخل شهرمزارشریف وحمل و قاچاق مواد مخدر اظهار نگرانی نمود و گفت که به خاطر تامین امنیت و از بین بردن قرارگاه های افراد مسلح غیر مسوول گارنیزیونی از تمام نهادهای امنیتی در ولایت بلخ ایجاد شده است.
وی به تمام آمران حوزه های امنیتی پولیس بلخ هشدار داد که اگر تا یک ماه جلو گشت و گزار افراد مسلح غیر مسوول، دزدی های مسلحانه، گشت و گذار موترهای شیشه سیاه را در شهر نگیرند از وظیفه شان سبک دوش میگردند. احمد نعیم(دوستی)        

مشاهده در منبع اصلی