اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 6 جوزا , 1397

اسفالت بیش ازیک هزارکیلومترسرک درسطح هرات

شهرهرات 21 جدی باختر
مسولان درریاست فواعد عامه هرات از اسفالت بیش از یکهزار کیلومتر سرک های  اصلی خامه وآسفالتی ولسوالی های پانزده گانه ولایت هرات خبرمیدهند.
انجینیر حبیب الله تیموری رئیس فواعد عامه ولایت هرات باعلام این خبرگفت : " ریاست فواعد عامه شاهراه های عمومی وسرکهای اصلی ولسوالی هارا به مرکزشهرویک ولایت را به ولایت دیگر وصل نموده که از آنجمله میتوان وصل شاهراه هرات -اسلام قلعه ،هرات تورغندی ،هرات فراه ،هرات بادغیس را نام برد.
تیموری با بیان وظایف عمده این ریاست که همانا حفظ ومراقبت های جاری،دورانی،زمستانی و عاجل سرک ها میباشد از زیرسازی واسفالت اندازی چندین سرک وپروژه انکشافی نام آوری نموده گفت:پروژه های مهم انکشافی درسال روان عبارت اند از زیرسازی واسفالت اندازی 57کیلومتر سرک ولسوالی  زنده جان- غوریان ،زیرسازی واسفالت 47کلیو متر سرک میدان هوایی الی بازار ولسوالی پشتون زرغون،زیرسازی واسفالت اندازی سرک بای پس بیرون شهری ، زیرسازی واسفالت اندازی 52 کیلومترسرک ارملع -لامان ،زیرسازی واسفالت اندازی سرک امام شش نور توبریان به طول 20کیلومتر، زیرسازی واسفالت اندازی سرک پایان آب الی بشران بطول 20کلیومتر،سرک منارها الی قریه نقره بطول 9کیلومتر،باهزینه 2320ملیون افغانی که آسفالت 80فیصد این سرک ها پیشرفته است.
رییس فواعد عامه همچنان اعماربیش ازدوصدپایه پل وپلچک دراین ولسوالی ها، کارسروی ودیزاین سرک اوبه-چشت شریف و کار اسفالت وخامه  1090کیلومترسرکهای ولسوالی هارااز جمله دست آوردهای دیگر این اداره درجریان سال جاری عنوان نمود.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی