اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 6 جوزا , 1397

غنی: افرادی‌که با واسطه مقرر شده‌اند، از سنگر گریخته‌اند

اشرف‌غنی رییس حکومت وحدت ملی گفته است که تقرری هیچ کسی را تحت افشار امضا نخواهد کرد، زیرا کسانی که در صفوف پولیس با پول و واسطه مقرر شده‌اند، دزدی کرده و یا هم از سنگر گریخته‌اند.

مشاهده در منبع اصلی