اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 12 جوزا , 1397

گوش پاک کن، بزرگترین عامل سوراخ کردن پردۀ گوش

اسناد سرویس های عاجل شفاخانه های ایالات متحده نشان می دهد که 66 درصد بیماران که به خاطر تداوی سوراخ شدن پردۀ گوش ناشی از ترضیضات (ضربه) به شفاخانه ها مراجعه می کنند، پردۀ گوش شان را با داخل کردن اشیا تخریش یا هم سوراخ کرده اند.
داکتران طب می گویند که عامل نزدیک به نیمی از آن واقعات که به شفاخانه مراجعه می کنند، "چوبک گوش پاک کن" بوده است.
ایریک کارنیول، متخصص گوش و گلو در پوهنتون تورنتو، می گوید"تجارب نشان داده که استفاده از چوبک های پوشیده با پنبه که اکثر بیماران به خاطر پاک کردن گوش از آن استفاده می کنند، عامل تخریب پردۀ گوش می باشد."
آقای کارنیول می گوید که اکثریت جروحات پردۀ گوش، به خاطری ایجاد شده که بیماران خود تلاش کرده اند واکس گوش شان را پاک کنند.
پردۀ گوش وظیفۀ انتقال صدا را از گوش خارجی به استخوان های موجود در داخل گوش دارد که پاره شدن آن به ناشنوایی می انجامید.
کارنیول تاکید می ورزد که بیشتر بیماران که به خاطر پاره شدن پردۀ گوش شان نزد متخصصین گوش و گلو مراجعه می کنند، به خاطر عوامل انتانی یا مکروبی نمی باشد.
تحقیق تازه روی عوامل ترضیضی (ناشی از ضربه) سوراخ شدن پردۀ گوش تمرکز کرده است. بسیاری بیماران درک نمی کنند که با داخل کردن گوش پاک کن حاوی پنبه، کانال یا دهلیز گوش خود را تخریش کرده، واکس (موم) گوش را به داخل فرو می برند که حتی باعث می شود، پردۀ گوش شان پاره شود.

مشاهده در منبع اصلی