اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 26 سرطان , 1397

افغانستان به پاکستان: با مهاجرین برخورد سیاسی و ابزاری نکنید

دولت افغانستان از پاکستان خواسته است که با مهاجرین برخورد سیاسی و ابزاری نکرده و مدت اقامت آنان را تمدید نماید.

مشاهده در منبع اصلی