اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 2 دلو , 1396

افغانستان به پاکستان: با مهاجرین برخورد سیاسی و ابزاری نکنید

دولت افغانستان از پاکستان خواسته است که با مهاجرین برخورد سیاسی و ابزاری نکرده و مدت اقامت آنان را تمدید نماید.

(Visited 4 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی