اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 29 سرطان , 1398

نامه سرگشاده فرید سالنگی به عبیدالله بارکزی

آقای بارکزی اجازه بفرما که سخن را بدون مقدمه چینی از اینجا آغاز نمایم به عنوان یک نماینده مجلس این برای تو شرم آور و مضحک نیست که علم بشر به کره مريخ رسيده و اما هنوز تو و امثال تو انسان های متعصب کینه توزانه هر موضوع را بهانه کرده استخوان های قربانیان این ملت مجاهد را زیر نام این و آن به فرق همدیگر مي کوبيد؟ آیا گاهی متوجه شدی وقتیکه احساسات کودکانه، مفکوره قبیله ای و تنگ نظری تان بالای عقل و هوش تان غلبه می کند آنقدر ناسزا کلیشه ای در پارلمان و رسانه ها یاوه سرایی می کنی غافل از اینکه به ملت افغانستان توهین و به زخم قدیم اما تازه ی بازماندگان قربانیان این ملت ظالمانه با استفاده از آزادی بیان نمک پاشیدی.

فراموش مکن که لقب قهرمانی به احمد شاه مسعود کدام تحفه و متاع نبود که شخص و یا قومی و یاهم بخش از افغانستان تحفه داده باشد بلکه قیمت جانبازی از خودگذری، زحمت کشی های ایشان و لشکری بود که از آنها رهبری می کرد که بخاطر دفاع از ارزش های والای اسلامی و ملی بدوش کشیدند که نماینده های ملت از سرتاسر افغانستان از ملیت ها و اقوام مختلف با جمع شدن زیر یک چتر برای تصویب و پیش نویس قانون اساسی افغانستان به پاس خدمات ایشان لقب قهرمان ملی را برایشان عطا کردند. اگـــر تو این را مختص به پنجشیر می دانی پس معلوم می شود که اعتناع به قانون اساسی افغانستان هم نداری به تعبیر تو آن هم ساخته کاری است زیرا این دو را همان نماینده های ملت از سرتاسر افغانستان در یک روز تصویب نمودند بدین اساس شهروند بودن تو هم زیر سوال است چی رسد به نمایندگی کردن.

توصیه من به عنوان یک جوان به تو و امثال تو انسان های پست فطرت تفرقه انداز این است که از خواب زمستانی بیدار شو کوشش کن تا خود و موقف که درجامعه داری خوبتر دریابی که تو که هستی در کدام کرسی از برکت خون کی ها تکیه زدی .. تاریخ معاصر افغانستان که حال با آینده و سرنوشت جهان گره خورده است زاده و ماحصل سه دهه خون و حق طلبی و ایثار و جانبازی است. چیزی را که من و تو و سایرین به نام افغانستان امروزی داریم ثمره رزم و شهادت جان برکفانی است که با نثار خون های سرخ خویش مانند احمد شاه مسعود قهرمان ملی تو را رهایی و هویت بخشید تا به پارلمان راه پیدا کنی ورنه خود بهتر می دانی که در همان ولایت ارزگان کتله عظیمی از مردم است که تو را با این هزیان گویی و کوتاه اندیشی آدم نیز نمی شمردند.

فراموش نکن توقع طبقه مردم فریب خورده که ناخودآگاه برای تو رای ریختن به پارلمان روان کردن از تو این است که از هزیان گویی به عقل بیا، دست از توهین به قربایان و جانبازی میلیون ها نفر راه آزادی و آزاد منشی بردار به اندازه عقلت صحبت به اندازه وجدانت قضاوت و به اندازه توانمندیت برایشان خدمت کنی که شکم شان سیر شود و آب آشامیدنی صحی و مکتب و برق به ده و قریه و قصبات شان فراهم کنی و ارزگان را از یک خاکروبه به شهر تبدیل کنی. مردمان اش از شر انتحار و انفجار نجات بدیهی لااقل صدای مظلومیت بازماندگان قربانیان چند روز قبل ولایت ارزگان را به جهانیان برسانی و قاتل پسر جوان ات را به میز محکمه بکشانی دیگرهایش را بگذار به این ملت پر غرور مجاهد و سلحشور و تاریخ که چی قضاوت می کند تو خو حتی مرد انتقام خون پسرت نشدی حق پدری را ادا ننمودی.

به عنوان یک فرزند مجاهد که افتخار جان نثاری پدرم را در راه آزادی و آزاد منشی و دفاع از ارزش های اسلامی و تمامیت ارضی دارم در اخیر یکبار دیگر برایت گوشزد می کنم که دست از تحقیر و توهین این ملت مجاهد پرور بردار با یاوه سرایی ها و هزیان گویی ها غیر مسوولانه کوشش نکن که قهرمانی مسعود آزاد اندیش را نشانه بروی و افتخارات این ملت را به یغما برده و توهین به قربانیان شان نمایی فرزندان بی باک و بازماندگان دشمن ستیز این کشته شدگان راه حق و آزادی به تو و امثال تو هرگز این اجازه را نخواهند داد که با یاوه سرایی ها افتخارات نیاکان شان را به یغما ببری.

مشاهده در منبع اصلی