اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 13 جوزا , 1397

ساختمان یک لیسه در دایکندی افتتاح شد

نیلی باختر ۱۷ جدی
ساختمان لیسه غرنج ولسوالی گیتی دایکندی توسط محمود بلیغ والی آن ولایت به بهره برداری سپرده شد.
والی دایکندی به خبرنگار محلی آژانس باختر گفت: ساختمان این مکتب به شکل پخته واساسی به هزینه بیست وسه میلیون افغانی از بودجه وزارت احیاء وانکشاف دهات ساخته شده است.
قبل برین صدها تن از شاگردان این لیسه در محل نامناسب در فضای باز به فراگیری دروس می پرداختند.
طبق یک خبر دیگر: یک پل موتر رو درساحه کهنه ده ولسوالی گیتی دایکندی افتتاح شد.
این پل به هزینه هفت میلیون افغانی از بودجه وزارت احیاء وانکشاف دهات ساخته شده است.ختم/انور شعیب

مشاهده در منبع اصلی