مطالب مرتبط:

نامه ی سرگشاده به ریيس جمهور افغانستان

جناب محترم داكتر محمد اشرف غنى ریيس جمهور كشورم! سلام عليكم اينكه ما دركشور مان چه مشكلى داريم و مردم به جانب شما و...

مطالب اخیر