اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 13 جوزا , 1397

وزارت تحصیلات عالی با نمایندگان اعتراض کنند گان به موافقه رسید

کابل 13  جدی باختر
هیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی با نمایندگان اعتراض کنند گان از پوهنتون ها به خاطر رسید گی به مشکلات آنان به موافقه رسیدند.
به گزارش آژانس باختر ، هیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی با نمایندگان اعتراض کنند گان از پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی امروزدر  نشستی به فیصله رسیدند تا یک کمیته کاری مشترک برای رسیدگی به خواست های آنان ایجاد  و با جستجوی راه های حل، به خاطر جهت تطبیق آن یک برنامه پلان منظم کاری تهیه گردد.
به گزار ش آژانس باختر این فیصله پس از آن صورت گرفت که تعدادی از استادان و محصلان پوهنتون ها وموسسات تحصیلات عالی خصوصی در مقابل دروازه وزارت تحصیلات عالی تجمع نموده و خواستار رسیدگی به  برخی از مشکلات شان شدند.
تجمع کننده گان خواستار توزیع دیپلوم، تفکیک میان پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی جعلکار و قانونمند، ایجاد یک اتحادیه واقعی که از تمام پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی نمایندگی کند، ارتقای ریاست پوهنتون ها و  موسسات تحصیلات عالی خصوصی به معینیت، نظارت دقیق و لغو فرمان رئیس جمهور در مورد ایجاد دیپارتمنت ها و پوهنځی ها در نهاد های تحصیلات عالی خصوصی.
پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی، پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی، پوهندوی امیرمحمد کامه وال رئیس پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی و پوهنمل محمد فیصل امین رییس تقرر و ترفیعات استادان با نمایندگان تظاهرکنندگان دیدار نموده، فیصله به عمل آمد تا یک کمیته مشترک از هر دو جانب ایجاد و طی یک ماه روی چگونگی  رسیدگی به خواست های مطرح شده کار نمایند.
وزیر تحصیلات عالی پس از شنیدن خواست ها و مشکلات ارائه شده توسط نمایندگان تظاهرکنندگان وعده داد که وزارت تحصیلات عالی مخالف هر نوع برخورد تبعیض آمیز، تعصب و خلاف اصول و قانون در این وزارت بوده و در این راستا تلاش می نماید.
وی خواهان همکاری پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی در رفع تمام مشکلات شد.
در مقابل نمایندگان تظاهر کنندگان نیز آمادگی شانرا برای هر نوع همکاری با وزارت تحصیلات عالی در جهت تطبیق قانون و مقررات و همچنان رشد و تقویت تحصیلات عالی کشور ابراز کردند.
  معین علمی وزارت تحصیلات عالی و رئیس پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی بعدا در میان تظاهرکننده گان رفته روی تعهد وزارت تحصیلات عالی برای تطبیق خواست های معقول تظاهر کننده گان از طریق یک کمیته مشترک تاکید کردند. احمدی

مشاهده در منبع اصلی