اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 10 جوزا , 1397

میزان دختران بازمانده از مکتب در سمنگان بیشتر شده

ایبک  باختر  13جدی
شرایط نا مناسب سبب گردیده که میزان دختران باز مانده از مکتب بالا برود .
در ولایت سمنگان هشتاد در صد دختران به مکتب نمی روند اما در  دو ولسوالی آن ولایت از هر ده دختر نه تن شان به دلایل چون نا امنی ، نبود درس ،نبود صنوف  جدا گانه برای دختران از مکتب باز مانده اند.
باشنده های محل دلایل مختلف را عامل باز ماندن دختران شان از مکتب میدانند.
محمد عالم باشنده قریه لبابی ولسوالی دره صوف پایئن به آژانس باختر گفت  که دخترش دوازده سال دارد اما به دلیل  این که معلمان مکتب قریه شان به شاگردان درس منظم نمی دهند و روز های به مکتب حاضر میشوند که از آمدن هیت باخبر شوند.
ضیا الدین باشنده قریه بغل شکاف ولسوالی حضرت سلطان میگوید:پنج دختر هشت تا هفده ساله دارد ، اما آن ها را به دلیل اینکه قریه آنان در محل کوهستانی واقع است و گاه گاهی گروه طالبان در قریه شان میآیند، اجازه مکتب رفتن نمیدهد.
اما بابه بصیر باشنده قریه کوکجر ولسوالی حضرت سلطان گفت: دو دختر خود را شامل مکتب کرده است  که یکی صنف هشتم و دیگری صنف دوم است و بدون هیچ مشکلی به درس شان ادامه میدهند.
وی میگوید . زن اگر باسواد باشد اولاد خودرا تربیه درست میکند.
خاتول شیرزوی یک عضو شورای ولایتی سمنگان پایئن بودن کیفیت تعلیم و تربیه را در مکاتب ،ناامنی و ادامه جنگ در کشور،حاکم بودن مرد سالاری و فرهنگ های ناپسند در جامعه را عمده ترین موانع فراه راه رفتن دختران به مکتب میداند.
عبدالمتین سروری رئیس معارف سمگان به آژانس باختر گفت : درآن ولایت در مجموع بیش از چهل و هفت هزار دختر شامل مکتب میباشند که چهل در صد دختران واجد شرایط مکتب به دلایلی چون فرهنگ های حاکم در جامعه ، ناامنی ،فاصله های دور تا حدود پنج کیلو متر از مکاتب ، مشکلات اقتصادی وغیره از مکتب بازمانده اند.
وی  پایئن بودن کیفیت تدریس را در برخی مکاتب پذیرفت و گفت که حدود بیست در صد شاگردان مکاتب اکثرآ به زراعت ومالداری مشغول هستند و در فصل بهار با خانواده های شان به چراگاه ها میروند.
سروری علاوه کرد  که به اساس نیاز سنجی تمام مشکلات مکاتب را تشخیص و سپس به همکاری مقام های مربوط در رفع آن اقدام خواهند کرد.  لیلما

مشاهده در منبع اصلی