اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

نیروهای هوایی در ۹ ماه ۲۷هزار پرواز داشته‌اند

مشاهده در منبع اصلی