اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 10 سنبله , 1397

نیروهای هوایی در ۹ ماه ۲۷هزار پرواز داشته‌اند

مشاهده در منبع اصلی