اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 25 عقرب , 1397

نیروهای هوایی در ۹ ماه ۲۷هزار پرواز داشته‌اند

مشاهده در منبع اصلی