اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 14 سنبله , 1397

داعش از کجا به افغانستان اعزام میگردند؟

مشاهده در منبع اصلی