اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 25 عقرب , 1397

کسی‎که امور ولایت بلخ را به پیش ببرد پاسخ‎گو خواهد بود

مشاهده در منبع اصلی