اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 عقرب , 1397

اشرف غنی در حال تدارک مقدمات ورود فرزند حکمتیار به مجلس سنا

مشاهده در منبع اصلی