اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 8 قوس , 1397

دستگیری 22 قاچاقبر مواد مخدر طی 6 روز اخیر

به گفته سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر طی 6 روز اخیر ۲۲ قاچاقبر مواد مخدر توسط پولیس دستگیر شده اند. خالد…

مشاهده در منبع اصلی