اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 30 سنبله , 1397

یکی از شرطهای حکمتیار برای صلح کردن با دولت افغانستان برکناری عطا محمد نور بود

مشاهده در منبع اصلی