اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 14 جوزا , 1397

شهروندان جوزجان از ظلم و ستم داعش به ستوه آمده اند

مشاهده در منبع اصلی