اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 10 سنبله , 1397

شهروندان جوزجان از ظلم و ستم داعش به ستوه آمده اند

مشاهده در منبع اصلی