اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 25 عقرب , 1397

شهروندان جوزجان از ظلم و ستم داعش به ستوه آمده اند

مشاهده در منبع اصلی