اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 25 عقرب , 1397

رییس استیناف څارنوالی ارزگان معرفی شد

ارزگان / باختر/ 10/ جدی
رییس جدید څارنوالی استیناف ارزگان توسط معاون والی آن ولایت به کارمندان آن اداره معرفی شد.
اسدالله وزیری به تازگی به حیث رییس څارنوالی استیناف ارزگان مقرر شده است وی به خدمات صادقانه درامر مبارزه علیه فساد اداری وسایر نابسامانی ها درآن ولایت تاکید کرد.
موصوف در جهت  تحقق عدالت اجتماعی درآن ولایت همکاری همه ادارات و مردم را با څارنوالی استیناف ارزگان تقاضا کرد. ختم/ شعیب

مشاهده در منبع اصلی