اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 25 عقرب , 1397

ساخت یک پل بیست وهفت قریه را درفیروزکوه وصل کرد

فیروزکوه/ باختر/10/جدی
یک پل پیاده روامروز درمرکز فیروزکوه ولایت غوربه بهره برداری سپرده شد.
رییس انکشاف دهات غوربه خبرنگار محلی آژانس باخترگفت که این پل پیاده رو به درازای شصت متروپهنای دومتروپنجاه سانتی متربه صورت کانکریتی به هزینه بیش از پانزده میلیون و دوصد هزار افغانی ازبودجه وزارت انکشاف دهات درقریه بره خانه ساخته شده است که بیست وهفت قریه را با هم وصل کرده است.
وی گفت که ساخت یک پلچک موتر رو درکناراین پل پیاده رو ازهزینه یاد شده ساخته شده است.ختم/ شعیب

مشاهده در منبع اصلی