اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 25 عقرب , 1397

برای شماری از شخصیت های فرهنگی مساعدت صورت گرفت

کابل باختر10 جدی 
فاضل سانچارکی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروزمساعدت آن وزارت را برای شماری از شخصیت های فرهنگی تسلیم داد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: این مساعدت به سلسله کمک های وزارت اطلاعات وفرهنگ برای شخصیت های فرهنگی و نیازمند کشورصورت گرفت.
این مساعدت به اساس پیشنهاد وزارت اطلاعات وفرهنگ و منظوری ریاست جمهور اسلامی افغانستان ، برای شخصیت های فرهنگی نیازمند و مستحق حین عیادت ازآنان  صورت میگیرد.
حین توزیع این کمک داکتر طارق رشاد مشاور وزارت اطلاعات وفرهنگ و محبوبه بابکرخیل رییس فرهنگ مردم آن وزارت نیزحضورداشند.
درهفته گذشته نیز برای شماری از شخصیت های فرهنگی و مستحق مرکز و ولایت های کشور حین عیادت ازآنان کمک صورت گرفته بود و سلسله چنین مساعدت ها ادامه دارد. احمد ضیا احمدی

مشاهده در منبع اصلی