اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 عقرب , 1397

یوناما :کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان باید ازمرحله برنامه ریزی به مرحله عملیاتی حرکت کند

کابل 10 جدی باختر
مسوولان دفترهیئت معاونیت سازمان ملل متحد درافغانستان یا یوناما تاکید کرده اند که اکنون زمانی ان رسیده است تا  کمیسیون مستقل انتخابات  از مرحله برنامه ریزی به مرحله عملیاتی حرکت کنند.
این درحالیست که یوناما به تازه گی اعلام کرده است که تمویل کنند ه گان نهاد های بین المللی برای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان وعده سپرده اند که نود درصد هزینه  نام نویسی رایدهندگان انتخابات افغانستان را می پردازند .
گزارشگرآژانس باختر مینگارد: دفترهیئت معاونیت سازمان ملل متحد درافغانستان اعلام نموده است که تمویل کننده گان  بیرونی انتخابات افغانستان  وعده داده اندکه نود در صد هزینه ثبت نام رایدهنده گان انتخابات افغانستان را  میپردازند وتوافق نامه این کمک مالی دردومین نشست  بوردپروژه حمایت از انتخابات افغانستان   میان یوناما و کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی  اخیراً امضا شده است .
بربنیاد این توافقنامه، اسکات اسمیت، رییس بخش سیاسی یوناما گفته است این یک قدم مهم در روند انتخابات است و به نهادهای انتخاباتی اجازه می دهد تا از مرحله برنامه ریزی به مرحله عملیاتی حرکت کنند و فعالیت های شان را سرعت بخشند
وی تاکید کرده است که یوناما به همکاری با نهادهای افغان که به هدف تقویت شفافیت و اعتماد سازی در این روند  دموکراتیک افغانستان اصلاحات می آورند، همچنان متعهد است .
او افزوده است برگزاری انتخابات موفق به نفع همه افغانها است، این که چه کسی برنده می شود، مهم نیست. کمیسیون مستقل انتخابات ثابت کرده است که می تواند به انتقادهای سازنده پاسخ دهد اما این نهاد هم به حمایت جناح های دخیل نیاز دارد.
این درحالیست که نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد درامور افغانستان هنگام ارائه گزارش خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد ، از نبود ظرفیت و استقلالیت در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، انتقاد کرده است وتاکید نموده که پیشرفت ها در برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در افغانستان ناکافی بوده است.
  اما یوناما گفته که این سند چهارچوب قانونی و مالی را برای حمایت و تقویت نهادهای انتخاباتی در افغانستان به میان می‌آورد
همچنان دفتر هیئت  سازمان ملل متحد برای افغانستان  گفته است که تصامیم کلیدی باید اتخاذ شود تا برگزاری انتخابات به موقع و معتبر یقینی شود.
بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، برای روند انتخابات به ۱۲۰ میلیون دالر نیاز است که بخش اعظم آن از سوی جامعه جهانی تمویل میگردد کمیسیون مستقل انتخابات شانزدهم سرطان سال آینده را تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شورا های ولسوالی اعلام کرده است .
درهمین حال نهاد ناظر انتخاباتی و جامعه مدنی با انتقاد از کارکردهای کمیسیون مستقل انتخابات گفته اندکه این کمیسیون تا کنون هیچ  کاری بخصوص دربخش عملیاتی انجام نداده وازسوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات از چندین ماه به این سو، رییس ندارد و با سرپرست اداره می شود. جاوید روشان

مشاهده در منبع اصلی