اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 7 قوس , 1397

کشته شدن شش هراس افگن پاکستانی درشرق کشور

شهراسعد آباد 10 جدی باختر
شش هراس افگن پاکستانی دریک درگیری بانظامیان درولایت کنر کشته شدند.
این هراس افگنان بامداد امروز هنگامی که می خواستند جاده یی را در نزدیکی یک پایگاه نظامی ماین گذاری کنند ، آماج گلوله باری نظامیان قرارگرفتند.
یک فرمانده ارشد پولیس درشرق کشوربه آژانس باخترگفت که دراین درگیری شش هراس افگن  کشته شدند.
گفته می شود که دراین رویداد به سربازان وروستا نشینان آسیب نرسیده است.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی